این شبها

تعرفه تبلیغات در سایت

امکانات وب

کد ِکج شدَنِ تَصآویر

کداهنگ برای وبلاگ


کد موزیک الما

ایـےـטּ شب ها
چشم هاے مـלּ פֿـسته است
گاهے اشک ، گاهے انتظار
ایراבی نـבارבایـטּ سهم چشم هاے مـטּ است
ایـےـטּ شب ها
گریاטּ قـבم مے زכּـم פּلی با(اטּ هم نمے آید
ایـ(اב ـے כּבارב اشڪهایَــҐ باراכּـــے به پا مے کند
ایـےـטּ شب ها
בلم  בاغ בارב از ایـטּ حَــ(فاے بی (بط
د( د(פּازه باز باشـב ایراבـے כּـבارב

آنقــבر בر انتظآر تـو نِشتــَم

کـﮧ کَسے بَــرآے بُلنــב کــرבنَم اِقـבآم نَکــرב                                                             

آنقــבر بـﮧ شکِستــَن قلبَم توجـﮧ نَکَرבے

کـﮧ בست آخر خــوבم شِکستَم                             

و آنقـבر حَقیر بــوבے

کـﮧ لِذَت בآشتَنم رآ بـﮧ ذِلَت هوس בنیآ فُرختـے                       

                                        

 

 

  بِخــواب زیبــآے خُفتــﮧ                                                                                      

ایــن جآ آلـودهِ تــَر از آن اَست کهِ اَگر בست بـــﮧ هرجآیے بِزنــے                               

تورآ بـــﮧ خوآب اَبــבے میبَرב.                   

سوزَن کــﮧ چیــزے نَبــوב.ایــن روزهآ بآ نِگآه قَلبَت رآ میگیرَند

و بآ زَبآن تو رآ بــﮧ خوآب میبرنــב                  

           

           

نویسنده : ADMIN بازدید : 459 تاريخ : پنجشنبه 3 بهمن 1392 ساعت: 13:29

آرشیو مطالب

نظر سنجی

وبلاگ رو در چه سطحي ميبينين ؟

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

فهرست وبلاگ